linneakoloni.se © 2013 • Privacy Policy • Terms of Use

           2017

 

 

• Aktuella meddelanden »

 

 

Om du ändrar adress, telefon m.m. glöm inte att även ändra det till föreningen

 

• Kalender och bokningar av Linnéagården »

 

 

 

 

 

 

Koloniträdgårdsföreningen Linnéa

 

Vi är en koloniträdgårdsförening med stugor belägna i Bromma. Ibland kallas vi även Kortenslund, vilket är namnet på det gamla torp som en gång låg på den plats där vi nu har våra lotter.

 

Huvudinfarten till föreningen är vid Spångavägen 84. Du kan se närmare på lokalkartan. Hur området ser ut ser du på denna karta. Föreningen består av 213 lotter, alla med stugor. 

 

Vår förening bildades 1921 och var då belägen vid nuvarande Brommaplan. I samband med att Drottningholmsvägen och spårvägen anlades, fick koloniområdet flyttas. Det skedde 1939-1940. En del stugor i vårt område är fortfarande de som flyttades då, numera mer eller mindre ombyggda.

 

Vid försäljning gäller s.k. hembudsskyldighet. Det innebär att säljaren meddelar styrelsen att han/hon önskar sälja. Styrelsen låter då två utbildade värderingsmän göra en värdering av stugan enligt särskilda regler.

 

De som önskar köpa en stuga i området ska anmäla sig till föreningens intresselista (se Intresselista ovan). Det utgår en årlig avgift och det tar flera år innan man kan räkna med att få köpa en stuga. Av föreningens totalt 213 stugor säljs cirka 10 - 12 per år. Antalet personer i intresselistan är f n ca 150.

 

I Värt att veta (se ovan), kan du läsa mer om vad som gäller för medlemmarna.

 

Föreningen är ansluten till FSSK, Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, och Koloniträdgårdsförbundet. Våra stadgar är FSSK:s normalstadgar, antagna av Stockholms Stad. Vårt nuvarande arrendeavtal gäller till 2035.

 

Du kan nå oss på följande sätt:

 

  • Besöka oss på expeditionen onsdagar under maj t.o.m. augusti, kl 19.30 - 20.30

och första lördagen i månaden kl 14.00-15.00. Det går också bra att ringa   ordföranden eller vice ordföranden, uppgifter finns under Kontakt.

  • Skriv till oss under adress: Koloniträdgårdsföreningen Linnéa, c/o Monica Karlsson Ljusstöparbacken 26 A 117 65 Stockholm. 
  • Skicka e-postmeddelande till: linnea.koloni@gmail.com
  • För anmälan till intresselistan gäller dock andra regler, se Intresselista ovan.

 

 

 

Sidan uppdaterad 170110